Gotowana szynka końska

Produkowana z bardzo chudego udźca źrebięcego

Gotowana szynka końska

Gotowana szynka końska dall'aroma e dal profumo gradevoli, dolci e intensi

Wytwarzana wyłącznie z bardzo chudego udźca źrebięcego i poddawana obróbce termicznej w piecach opartych na najnowszej technologii, przy równoczesnym zachowaniu tradycji. Na jakość gotowanej szynki wpływają różne czynniki: surowiec, skład zalewy, technologia obróbki, temperatura, czas i sposób obróbki termicznej. Przetwórstwo w zakładzie Giovanni Coppiello nastawione jest na maksymalne wykorzystanie tego systemu produkcji. Jego rezultatem jest gotowana szynka końska o przyjemnym, delikatnym i intensywnym aromacie oraz wyrazistym, ale niezbyt słonym smaku. To wyrafinowany specjał trafiający w aktualne gusty.